Bu derste kullanılacak tuşların dağılımını klavye üzerinde inceleyebilirsiniz. Derse başladıktan sonra, ilk tuş vuruşundan itibaren süre işlemeye başlayacaktır.

 • "
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • *
 • -
 • Back
 • Tab
 • Q
 • W
 • E
 • R
 • T
 • Y
 • U
 • I
 • O
 • P
 • Ğ
 • Ü
 • Return
 • Caps Lock
 • A
 • S
 • D
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • Ş
 • İ
 • ,
 •  
 • Shift
 • <
 • Z
 • X
 • C
 • V
 • B
 • N
 • M
 • Ö
 • Ç
 • .
 • Shift
 • Ctrl
 •  
 • Alt
 •  
 • Alt Gr
 •  
 •  
 • Ctrl